Onze Algemene Actievoorwaarden

Geen kleine lettertjes.

 
 

Wedstrijden en winacties worden georganiseerd door Hello 247 B.V..

Deelname actie

 1. Deelname aan acties is kosteloos.
 2. Deelname vindt plaats wanneer je op Hello 24/7 social media hebt gereageerd of, indien van toepassing, een inschrijfformulier hebt ingevuld.
  1. Eenmalige deelname per persoon dan wel per familie, afhankelijk van de actie.
  1. Deelname aan acties is alleen mogelijk voor personen vanaf 18 jaar of ouder of voor minderjarigen met toestemming van hun ouder(s).
 3. Medewerkers van Hello 24/7 zijn uitgesloten van deelname aan acties.
 4. De looptijd van acties en het moment van bekendmaking van de winnaar(s) wordt altijd vermeld in de social media post, op de website van de actie of op het in te vullen formulier.
 5. Hello 24/7 is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de acties zonder opgaaf van reden stop te zetten.

Persoonsgegevens

 1. Persoonsgegevens van deelnemers worden niet zonder overleg vrijgegeven en verstrekt aan externen, tenzij er toestemming is gegeven een nieuwsbrief te ontvangen van een externe partij.
 2. Persoonsgegevens van deelnemers kunnen intern worden gebruikt voor het aanmelden van de Hello 24/7 nieuwsbrief, indien hier in de actie toestemming voor is gegeven.
 3. Op alle acties is Nederlands recht van toepassing.

Winnaar

 1. De winnaar van een actie wordt gekozen door middel van een loting op onpartijdige wijze, tenzij anders gespecificeerd bij de social media post, op het invulformulier of de bijbehorende website.
 2. De winnaar van een actie ontvangt een persoonlijk bericht van Hello 24/7.
 3. Wanneer de winnaar zich niet binnen een week na bekendmaking meldt, wordt er een nieuwe winnaar aangewezen.
 4. Alle prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld en bij weigering van een prijs vervalt deze aan Hello 24/7.
 5. Indien Hello 24/7 besluit om een nieuwsbericht, social media post of andere vorm van communicatie te doen omtrent een actie, is winnaar bereid om hieraan mee te werken door tenminste zijn of haar naam en foto door Hello te laten gebruiken voor communciatiedoeleinden.
 6. Hello 24/7 is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.
 7. Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.
 8. Het is niet mogelijk het gewonnen product om te ruilen voor een ander product of geldbedrag.

Bijzonderheden

 1. De maatregelen van de overheid rondom COVID-19 worden te allen tijde in acht genomen. In het geval dat de prijs niet op een gecommuniceerde of overeengekomen datum verzilverd kan worden, zal Hello 24/7 de prijs in overleg met de winnaar op een ander moment of in andere vorm invulling geven.
 2. Over de uitslag van een actie kan niet worden gecorrespondeerd.
 3. Voor vragen of klachten over deze actievoorwaarden of een actie, zijn wij per mail bereikbaar via klantenservice@hello247.nl.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Actievoorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Hello 247 B.V.
Burgemeester de Raadtsingel 59A
3311JG, Dordrecht

E-mail: klantenservice@hello247.nl

KvK-nummer: 74659774
Btw-nummer: NL859983237B01