Wat kan je leren van organisaties die mantelzorgers ondersteunen?

De vraag ‘past ondersteuning van werkende mantelzorgers bij onze organisatie’ is een logische. De ene organisatie bestaat vooral uit jonge medewerkers zoals retail- of IT organisaties. Er zijn bedrijven waarbij collega’s vaak of juist niet op locatie werken en bij het ene bedrijf werken er vooral praktische geschoolden terwijl bij de andere organisatie met name theoretisch geschoolden werken. Kortom, zoveel organisaties, zoveel situaties.

Onderstaand staan een aantal uiteenlopende voorbeelden van organisaties die hun medewerkers ondersteunen in het combineren van werk en mantelzorg. Deze partijen maken gebruik van de oplossingen van Hello 24/7, maar nog interessanter is om te lezen welke overwegingen hebben geleid tot de implementatie van een mantelzorgoplossing.


Energie-leverancier

‘Wij steunen onze collega’s die werk en zorg combineren.’

 

Merlyn Esajas, Adviseur gezondheid en beleid

De Nederlandse afdeling van Vattenfall, een toonaangevend energiebedrijf, telt meer dan 6.000 medewerkers verspreid over het hele land. Ze opereren in diverse sectoren, waaronder energieproductie, duurzame oplossingen, en dragen bij aan de energietransitie in Nederland.

Preventie en gezondheidsbevordering worden vaak als vergelijkbaar gezien, maar zij beschouwt ze als twee aparte zaken. Preventie houdt zich bezig met het inschatten van risico’s, terwijl gezondheidsbevordering vooral gericht is op gedrag. Welk gedrag is positief en welk gedrag kan worden gestimuleerd? Door de impact van COVID-19 is preventie nu van groot belang en heeft het geleid tot versnelde ontwikkelingen. Medewerkers worden op basis van hun behoeften doorverwezen naar relevante informatie en interventies (HC Health, 2021).


Leden-organisaties

De FNV is de grootste vakbond van Nederland. Zij komt op voor belangen op het gebied van werk en inkomen voor haar meer dan 900.000 leden. Steeds meer mensen combineren werk en zorg. FNV wil haar leden graag ondersteunen bij het combineren van deze soms uitdagende taak.

Met het oog op ziektepreventie pleit de FNV voor aanvullende cao-afspraken ter ondersteuning van mantelzorgers, bovenop de bestaande wettelijke zorgverlofregelingen. Deze afspraken omvatten flexibele werktijden, tijdelijke werkvermindering, doorbetaling van zorgverlof en de mogelijkheid om vakantiedagen op te sparen. De FNV benadrukt de noodzaak om mantelzorg meer bespreekbaar te maken op de werkvloer en meer erkenning te geven aan de vaak zware zorgtaken van werknemers (FNV, 2022). FNV biedt Hello 24/7 leden een korting aan op de premium versie van de app, lees hier meer.


De arbodienst

Arbo Unie bevordert de vitaliteit en gezondheid van werkende mensen en maakt organisaties daarmee succesvoller. Zij is actief in elke branche in Nederland. Van de zorg tot de overheid. Van bouw tot de chemische industrie. Arbo Unie heeft de kennis in huis om in iedere branche de beste oplossingen te bieden.

Zij merken dat de combinatie van werken en mantelzorg in toenemende mate tot problemen leidt. Meer de eigen regie nemen en een sterker beroep doen op de eigen sociale kring kan al voor verlichting zorgen. Maar zij geven aan dat er voor  leidinggevende en werkgevers ook een rol is weggelegd, flexibele werktijden of trainingen kunnen een oplossing bieden. Het loont om een mantelzorgvriendelijk beleid te voeren dat zich richt op het openlijk bespreken van zorgtaken, het bieden van oplossingen en het implementeren van geschikte regelingen( Arbo Unie, 2020).


De zorg

IZZ is opgericht en wordt aangestuurd door werknemers en werkgevers in de zorg, zij maakt zich sterk voor de mantelzorgers binnen haar 410.000 leden. De zorg sector draait 24 uur, 7 dagen per week door. Bijna elke Nederlander zal ooit, steeds vaker of continue zorg nodig hebben. Gezonde zorgmedewerkers zijn daarom van extra belang.

Uit eigen onderzoek blijkt dat één op de drie zorgmedewerkers ook mantelzorger is. Bijna twee derde van deze groep ervaart wel eens knelpunten, het merendeel hiervan bespreekt deze punten met naasten. Gesprekken voeren, het vragen om advies en een luisterend oor bieden zijn belangrijke manieren van ondersteuning. Het delen van de zorg staat hier centraal, met als gouden tip “maak het bespreekbaar”. Lees hier waarom je mantelzorg moeten delen en hoe (IZZ, 2023).


Het onderwijs

NHL Stenden Hogeschool is een onderwijsinstelling voor het hoger onderwijs met campussen in Nederland en in het buitenland. NHL Stenden Hogeschool is in 2018 ontstaan uit het samengaan van de NHL Hogeschool en Stenden Hogeschool. De hogeschool telt 23.795 studenten en 2.620 medewerkers. 

Zij bieden zowel hun werknemers als studenten ondersteuning voor mantelzorg, voor studenten staat de studentendecaan klaar om te kijken naar persoonlijke oplossingen. Zelf is NHL Stenden het Talmalectoraat gestart, een lecoraat waar onder andere het thema zorg  en ondersteuning in de thuissituatie centraal staat. Zij zijn onder andere van mening dat managers anders moeten gaan denken over oplossingen. Er heerst nog te vaak de gedachte: Wat gaat dit kosten? Maar het is juist essentieel te denken aan wat het oplevert wanneer je een mantelzorger optimaal ondersteunt. Werknemers zitten beter in hun vel en presteren beter. Daarnaast voorkom je langdurig verzuim, wat anders een grote kostenpost kan zijn (NHL Stenden, 2020). 


De ICT

SQLI is een Europees bedrijf voor digitale diensten dat internationale merken helpt waarde te creëren met behulp van digitale technologieën. Met 2.200 collega’s en 13 kantoren wereldwijd, bieden zij digitale oplossingen voor het verbeteren van bedrijfsefficiëntie en groei. We vroegen Mark Blockhuys van SQLI naar zijn ervaringen binnen zijn organisatie.

Als je meer wilt weten over deze voorbeelden of als je je afvraagt of er andere organisaties zijn die vergelijkbare oplossingen hebben gekozen, aarzel dan niet om ons team te contacteren.

Ga aan de slag met zorg als onderwerp! Schrijf je vrijblijvend in voor tips & tricks