3 argumenten waarom mantelzorg onmisbaar is in duurzame inzetbaarheid

Welbekend of niet: mantelzorg wordt door één op de vier Nederlanders gegeven, en zo goed als iedereen gaat ermee te maken krijgen. Een uitdaging waarbij de helft zwaar- of overbelast raakt, wat inbreuk maakt op werk en persoonlijk leven.

Aan de andere kant is er duurzame inzetbaarheid: beleid waarbij wordt ingezet op gezond gelukkig personeel.

Als je de twee onderwerpen naast elkaar zet, is het makkelijk om te zien waarom mantelzorg zo’n onmisbaar deel van duurzame inzetbaarheid is. Toch is er nog veel onduidelijk rond dit onderwerp- voor werkgevers én personeel. Wat zijn de beste argumenten om mantelzorg een belangrijk  onderwerp te maken binnen je duurzame inzetbaarheidsbeleid?

1. Mantelzorg overkomt een kwart van ons- en dat wordt steeds meer

In februari 2019 bracht het Sociaal Cultureel Planbureau, een onderzoeksbureau van de Rijksoverheid, een nieuw rapport uit. In dit rapport werd een beeld geschetst van de uitdagingen waar zorgende werknemers mee kampen. Duidelijk werd dat:

  • 1 op de 4 werknemers mantelzorger is, en dat het aandeel mantelzorgers toeneemt
  • De helft zwaar- of overbelast is met zorgtaken
  • De zorg-werkcombinatie kan leiden tot gezondheidsproblemen, psychische problemen en combinatiedruk

Uit dit onderzoek leren we dat mantelzorg niet alleen iets is wat 50-plussers overkomt. Of iets is wat je alleen bij veel pech gebeurt. In de praktijk gebeurt mantelzorg over alle leeftijdsgroepen, en ervaart een aanzienlijk deel van hen negatieve effecten door de extra zorg. 

2. Mantelzorg en werkleven lopen vaak in elkaar over 

Stress op het werk kan verschillende oorzaken hebben. Te weinig collega’s waardoor er meer van je verlangt wordt, een vernieuwde werk-privébalans, maar ook mantelzorgtaken kunnen zorgen voor stress.

Medewerkers die zorgen voor een naaste voelen zich regelmatig in een spagaat zitten. Wanneer ze thuis zijn om bijvoorbeeld hun partner te helpen voelen ze zich schuldig tegenover hun collega’s, en wanneer ze aan het werk zijn maken ze zich zorgen over de thuissituatie. Dit komt zowel het werk, als de thuissituatie niet ten goede. Lees meer over de cijfers in onze werk en mantelzorg factsheet.

3. 20% van de verzuimkosten hebben te maken met mantelzorg 

Veeleisende mantelzorg is niet alleen vervelend voor de mantelzorger. In een onderzoek in opdracht van CZ blijkt dat het aandeel van verzuimkosten door mantelzorg op 19% wordt geschat (HRM CZ & GfK, 2017)

Een bedrijf dat personeel effectief ondersteunt in de mantelzorg stimuleert ook gezonde, gemotiveerde en loyale medewerkers die minder verzuimen. 

Samenvattend is mantelzorg dus meer dan verbonden met een duurzaam inzetbaarheidsbeleid- het is een onmisbaar onderdeel. 

Bronnen:
https://www.cz.nl/-/media/zakelijk/whitepaper-mantelzorg.pdf

https://www.scp.nl/publicaties/publicaties/2019/02/13/werk-en-mantelzorg

Hello 247 – factsheet werk en mantelzorg