Waarom duurzame inzetbaarheid óók moet gaan over mantelzorg

Duurzame inzetbaarheid en mantelzorg zijn onlosmakelijk verbonden. Dat kan ook niet anders: duurzame inzetbaarheid gaat over gezond, gelukkig en productief personeel, en mantelzorg heeft invloed op gezondheid, geluk en productiviteit.  

Wil je zelf meer te weten komen over de relatie van mantelzorg tussen duurzame inzetbaarheid? Of wil je juist iemand overtuigen van de rol die mantelzorg rondom dit onderwerp heeft? Neem deze drie argumenten dan eens door. 

Inhoud

1: mantelzorg overkomt een kwart van ons, en dat aandeel neemt rap toe

Allereerst: mantelzorg is nauwelijks te ontlopen. Op dit moment zorgen 1 op de 3 Nederlanders en 1 op de 4 werknemers voor een ander, buiten gebruikelijke zorg om- mantelzorg dus. Dat is een momentopname, dus dat jij of collega’s ergens in je leven te maken krijgt met mantelzorg is meer een feit dan een kans. 

Dat heeft te maken met twee oorzaken. 

  • Ten eerste worden we steeds ouder, waardoor ouderen vaker hulp nodig hebben van hun omgeving.
  • Daarnaast stuurt het Nederlandse beleid op ouderen die zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Daarvoor hebben we meer mantelzorgers nodig die bijspringen om de professionele zorg te ontlasten.

    Of je een mantelzorger bent heeft dus niet te maken met je leeftijd. Zorgvraag is overal, en neemt toe. 

2: mantelzorg en werk lopen vaak in elkaar over

Mantelzorg het kost tijd. En daar heb je vaak niet veel van over, als je part- of fulltime werkt en een gezin of actief sociaal leven hebt.

Soms is die tijd en inspanning goed te combineren met werk, maar andere keren komen werknemers juist in de knel. Met een project dat écht deze week af moet zijn, bovenop de ziekenhuisafspraak overdag voor je broer bijvoorbeeld. Stress en toenemende zorgverantwoordelijkheid kunnen in zo’n geval flink afdoen aan productiviteit en werkgeluk. 

De uitdagingen van volgens het Sociaal Cultureel Planbureau

Om een voorbeeld te pakken: overheidsinstantie Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) bracht in 2019 een rapport waarin uitdagingen van zorgende werknemers centraal stonden. Duidelijk werd dat:

1 op de 4 werknemers mantelzorger is, en dat er in verhouding snel meer mantelzorgers bijkomen

De helft van alle mantelzorgers zwaar- of overbelast is door zorgtaken

De zorg-werkcombinatie kan leiden tot gezondheidsproblemen, psychische problemen en combinatiedruk

3: binnen de verzuimkosten heeft 1/5e te maken met mantelzorg

Veeleisende mantelzorg kan veel invloed hebben op de werknemer, maar ook de werkgever merkt de effecten duidelijk. Dat blijkt uit een onderzoek dat zorgverzekeraar CZ in 2017 deed: daarin werd duidelijk dat het aandeel van verzuimkosten door mantelzorg op 19% wordt geschat.

Waarom is het aandeel van mantelzorgers zo hoog? Er zijn verschillende redenen, die in de vorige paragraaf ook naar voren kwamen: mantelzorgers ervaren bijvoorbeeld vaak stress door de combinatie van werk en zorg, wat kan leiden tot overbelasting en uiteindelijk ziekteverzuim.

Ook de werkgever speelt een rol: bij werknemers met weinig flexibiliteit komt een negatief effect op de werk-privébalans vaak naar voren. 

Wat nu?

Nu al zorgt 1 op de 4 werknemers voor naasten- en dit brengt met de huidige aanpak zo’n 18% van al het verzuim tot haar rekening. Bovendien kan het als onmisbare secundaire arbeidsvoorwaarde gelden, een belangrijk argument in de krappe arbeidsmarkt.

Hulp nodig? We ondersteunen je graag!
Neem contact met ons neem een kijkje op de rest van onze website om te zien wat we voor je kunnen betekenen.

Duidelijk: een duurzaam  inzetbaarheidsplan is niet compleet zonder mantelzorgondersteuning.

Kennisplatform Werk en mantelzorg geeft aan dat ondersteuning werkgeluk vergroot en verzuimkosten aanzienlijk beperkt.

Ga aan de slag mantelzorg in je organisatie! Schrijf je vrijblijvend in voor tips & tricks